Par kādu BIOLOGIC katla vadības automātikas noslēpumu

 

Iesākumam neliels atskats uz ķīmijas skolas kursu. Granulās jeb koksnes masā viena no pamatvielā ir celuloze, kas ir ogļhidrātu savienojumi kuros galvenā degošā sastāvdaļa ir C (ogleklis).

Lai optimāli sadedzinātu 1kg C ir nepieciešams 2,67 kg O2 (skābekļa), kā rezultātā veidojas 3,67 kg CO2 (ogļskābā gāze) + 400kJenerģijas (uz 12g oglekļa vai 1mols)

Kad granulas sadeg šādi – degšana (termodinamiskais oglekļa oksidācijas process) ir ideāla.

 

BIOLOGIC nepārtraukti kontrolē un uztur šos degšanas parametrus optimālā režīmā, mērot un regulējot sekojošus rādītājus:

1) Degšanai nepieciešamo gaisa masu (svaru);

2) Dūmgāzu masu (svaru);

3) Katla jaudu (kW);

4) Ūdens t deltu (katla ūdens temperatūru un “atpakaļgaitu”;

5) Katla temperatūŗas izmaiņas ātrumu;

6) Granulu padeves šneka dozēšanu

… un vēl 1001 sistēmas darbības parametru un to cēloņsakarības.

 

Lai uzturētu balancu starp “Gaiss-šneks-jauda-temperatūra-dūmgāzes” katla vadības automātika patstāvīgi regulē visus darbības parametrus, risinot sekojošus uzdevumus:

1) Nosaka nepieciešamo katla darbības jaudu;

2) Sadedzinot tieši to oglekļa daudzumu, kas ir nepieciešams vajadzīgās jaudas sasniegšanai (nav svarīga granulu kvalitāte vau svars – svarīgs ir granulās esošā oglekļa un ūdeņraža daudzums);

3)Optimāla oglekļa sadedzināšana – viss, kas deg tiks sadedzināts ar tā maksimālo pārveidošanos siltumenerģijā.

 

Rezultātā BIODOM vienmēr strādās ar 92-94% efektivitāti; Tehnoloģija nepārtērēs granulas, degšanas laikā minimāli aizsērē siltummainis un nepasliktinās siltumapmaiņa.

 

Pateicoties šādai degšanas kontroles tehnoloģijai nav nozīmes granulu kvalitātei, jo BIOLOGIC izskaitļos oglekļa  daudzumu kurinamajā. Jo labāka granulu kvalitāte, jo mazāk būs nepieciešams granulu, un attiecīgi veidosies mazāk pelnu un būs mazāka vajadzība pēc katla tīrīšanas. Šī iemesla dēļ ar BIODOM katliem ir izdevīgak izmantot kvalitatīvas granulas. Katra oglekļa molekula tiks pārveidota siltumenerģijā, kas nonāks Jūsu mājokļa apkurē.

°

Kā strādā fiksēto parametru sistēmas (FPS)? FPS nozīmē to, ka apkures katls pirms tā palaišanas ir precīzi jāpieregulē pie konkrētās mājas un apkures sistēmas. Katla uzstādīšanas laikā montāžas veicējam ir jāizskaitļo kW patēriņš atkarībā no:

1) Apsildāmās platības (kubatūras);

2) Granulu kvalitātes;

3) Āra temperatūras (tā visu gadu ir mainīga);

4) Vēlamās temperatūras režīma telpās;

5) Mājas eneroefektivitātes;

6)Dūmvada sistēmas (vilkmes);

7) Apkures sistēmas (apkures loku skaita, akumulācijas bākas ne/esamības, siltajām grīdām, karstā ūdens boilera utt.)

… un vēl 1001 ietekmes parametra!

 

Lai katla ieregulēšana būtu pareiza – montāžas veicējam ir jābūt ar labām zināšanām organiskajā ķīmijā un termodinamikā. Viņam ir PAREIZI jāieregulē un jānokalibrē:

1) Granulu padeves šneks;

2) Primārā gaisa padeves ventilātors;

3)Katla faktiskās un uzstādītās temperatūras nobīde inerces ietekmē (histerēze);

4) Sistēmas ūdens temperatūra;

Un vēl dažus desmitus parametru atkarībā no sistēmas sarežģītības.

(Jo sarežģītāk, jo klientam dārgāka katla pirmreizējā palaišāna/ieregulēšana).

 

Pat ja pieļaut, ka tieši jūsu montāžas veicējs ar izcilību ir apguvis ķīmiju un fiziku, tad FPS nevar pašas pārregulēties un pielāgoties, kad mainās to ekspluatācijas apstākļi – granulu tips vai kvalitāte, āra temperatūra, atmosfēriskais spiediens vai vēja ātrums. Pat, ja katla lietotājs, piemēram, savas prombūtnes laikā, vēlas piespiedu kārtā pazemināt telpu temperatūru — ir jāveic katla pārregulācija. Ja to neizdarīt, tad notiks sekojošais:

1) Katls, kas ir ieregulēts strādāt konkrētā jaudas līmenī, saņēmot komandu no telpas termostata vai sistēmas pārtraukt kurēties, nevar tūlītēji samazināt jaudu. Padeves šnekas ar fiksētu dozēšanas jaudu pats nevar izmainīt (ja, padeves šneks ir ieregulēts padot 1kg granulu stundā, tad tādu daudzumu viņš arī dozēs). Vienīgais veids, kā katls var tūlītēji atreaģēt uz jaudas pieprasījuma samazinājumu, ir samazināt primārā gaisa padeves apjomu uz degli, lai samazinātu degšanas intensitāti;

2)Skābekļa trūkuma apstākļos sāksies granulu gruzdēšana. “Gruzdēšanas formula” ir sekojoša: 2C (divas oglekļa molekulas) + O2 (skābeklis) veido 2CO (divas oglekļa monoksīda molekulas jeb tvana gāzi) + 200kJ enerģijas (uz 12g C vai 1mola). Tātad gruzdēšas laikā granulās esošais ogleklis sadeg nepilnīgi, radot oglekļa monoksīda gāzi, (kas ir degoša, ja to aizdedzināt) kā rezultātā izdalās DIVAS reizes mazāk siltumenerģijas nekā normālā degšanas procesā. Degošā tvana gāze aiziet skurstenī.

3) Nepilnīga oglekļa sadedzināšana veicina lielu un pastiprinātu siltummaiņa un dūmvada aizsērešanos. Kā zināms jau tikai 1mm biezs pelnu un izdedžu nosēdums uz siltummaiņa sieniņam samazina siltumapmaiņas lietderības koeficientu par 10%.

Starp citu tieši šī iemesla dēļ, horizontālā tipa degļi ir mazāk efektīvi nekā vertikālā (vulkāniskā) tipa degļi. Vilkmes un degšanai nepieciešamā gaisa spiediena ietekmē horizontālā tipa degļos nepilnīgi sadegušas granulas izkrīt no degļā nonakot kurtuves lejasdaļā, kur tuprina gruzdēt, ar visām no tā izrietošajām sekām.

KOPSAVILKUMS

BIOLOGIC: С+О2=СО2+400 KJ – ĻOTI LABI

FPS: 2С+О2=2СО+200 kJ – SLIKTI 😕

 

P.S. BIODOM katlos ar BIOLOGIC tehnoloģiju nav jāmaksā par katla pirmreizejo ieregulēšanu, jo to nodrošina pats katls (katla cenā viss jau ir iekļauts)

Kur ieg ādāties BIODOM katlu? Sekojiet tiešsaistei: http://biodombaltia.com/lv/ 

 

Ja, Jums patika šis raksts, varat pierakstīties mūsu lapā LIKE – SHERE – REPOST

Par kādu BIOLOGIC katla vadības automātikas noslēpumu

You May Also Like